Πολιτική για τη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Στον ιστότοπο mamhellas.eu έχετε τη δυνατότητα να γίνετε συνδρομητής στο δωρεάν Newsletter της MAM Hellas.

Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter διαβιβάζονται μέσω της φόρμας εισαγωγής στην εταιρία ΜΑΜ Hellas Ε.Π.Ε. τα παρακάτω δεδομένα:

(1) Διεύθυνση e-mail
(2) Όνομα
(3) Επώνυμο

Επίσης καταγράφονται η ημερομηνία και ώρα εγγραφής.

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στο Newsletter ζητείται η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας και γίνεται αναφορά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους για κανέναν απολύτως λόγο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή Newsletter από την εταιρία MAM Hellas.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε εγγράφως, μέσω e-mail στη διεύθυνση info.mamhellas@mambaby.com ή κάνοντας χρήση του σχετικού link που υπάρχει σε κάθε Newsletter.

Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, μετά την εγγραφή και συγκατάθεση του χρήστη για λήψη του Newsletter, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη αποθηκεύεται συνεπώς για όσο χρόνο ο χρήστης παραμένει συνδρομητής του Newsletter και ακολούθως διαγράφεται.

Εναλλακτικά, μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης ή/και απάλειψης επικοινωνώντας με την εταιρία ΜΑΜ Ηellas στο e-mail info.mamhellas@mambaby.com ή στο τηλέφωνο 2310 789707.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή και η ανάκληση της συγκατάθεσης στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή σας.

Χρήση cookies

1.  Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή και/ή από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή στο σύστημα Η/Υ του χρήστη. Όταν ο χρήστης εισέρχεται σε έναν ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Το cookie αυτό περιέχει μία μοναδική σειρά χαρακτήρων, τα οποία επιτρέπουν τη σαφή ταυτοποίηση του φυλλομετρητή κατά την επόμενη είσοδο στον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε έναν ιστότοπο φιλικότερο για το χρήστη. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν να είναι αναγνωρίσιμος ο φυλλομετρητής και μετά την αλλαγή σελίδας.

Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό δύνανται να διαβιβασθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

(1) Καταχωρισθείσες λέξεις κλειδιά
(2) Συχνότητα επίσκεψης ιστοσελίδων
(3) Χρήση λειτουργιών ιστοτόπου

Κατά την επίσκεψη της σελίδας μας, ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση cookies για σκοπούς αναλύσεως και ζητείται η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται παραπομπή στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση cookies, τα οποία είναι απαραίτητα από τεχνικής απόψεως, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ.

Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση cookies για σκοπούς αναλύσεως, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της χρήσης cookies τα οποία είναι απαραίτητα από τεχνικής απόψεως είναι να καταστεί ευκολότερη η χρήση ιστοσελίδων από τον χρήστη. Ορισμένες από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν δύνανται να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση cookies. Οι εν λόγω λειτουργίες απαιτούν να αναγνωρίζεται ο φυλλομετρητής και μετά την αλλαγή σελίδας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:
(1) Πληροφορίες εισόδου (login)
(2) Καταχωρισθείσες λέξεις κλειδιά
(3) Συχνότητα επίσκεψης ιστοσελίδων
(4) Χρήση λειτουργιών ιστοτόπου

Τα δεδομένα του χρήστη τα οποία συλλέγονται με τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Τα cookies τα οποία επιτελούν σκοπούς αναλύσεως χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας. Μέσω των cookies αυτών μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Άλλοι σκοποί είναι η βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας για τους χρήστες μας καθώς και η διευκόλυνση της επανεισόδου στην ιστοσελίδα μας.

Στους σκοπούς αυτούς έγκειται και το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, ΓΚΠΔ.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από εκεί διαβιβάζονται στη σελίδα μας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο επί της χρησιμοποίησης των cookies. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Τα cookies που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλέον χρήση όλων των λειτουργιών αυτής.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
και μείνετε ενημερωμένοι!

Πώς θα θέλατε να επικοινωνούμε μαζί σας;

Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη λίστα επικοινωνίας πατώντας το σχετικό link στο κάτω μέρος κάθε e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.